Werkwijze

Asbestinventarisatie

Voordat asbest verwijderd kan worden, is het verplicht om een asbestinventarisatierapport op te stellen. Het asbestinventarisatierapport omschrijft waar het asbest aanwezig is, om welke soort asbest het gaat, hoe hoog de risico’s zijn en welke methode (risicoklasse 1,2 of 2A) het asbest gesaneerd dient te worden. Wij kunnen de inventarisatie samen met een onafhankelijke partij voor u verzorgen volgens de wettelijke richtlijnen (Procescertificaat Asbestinventarisatie).

Sloopmelding

Nadat het asbestinventarisatierapport is opgesteld kan er bij uw gemeente met het asbestinventarisatierapport een sloopmelding worden ingediend. Wij kunnen dit voor u uitvoeren.

Asbestsanering

Vervolgens gaan wij bij u op de projectlocatie aan de slag. Het werkgebied zal worden afgezet met behulp van afzetlint, waarschuwingsborden en indien nodig met afsluitbaar hekwerk. Tevens dienen alle losse en verplaatsbare onderdelen voor aanvang van de werkzaamheden verwijderd te zijn uit het werkgebied. Het werkgebied mag gedurende het project niet betreden worden door derden. Het asbest zal worden verwijderd conform de richtlijnen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Bijlage XIIIa bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (Procescertificaat Asbestverwijdering).

Eindcontrole & afvoer

Nadat het asbest zorgvuldig is verwijderd controleert een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium het werkgebied conform NEN2990. Tijdens deze controle wordt gekeken of het asbest volledig is verwijderd. Vervolgens zal het werkgebied worden vrijgegeven en zal er een ‘schoon’ certificaat worden afgegeven. Het asbesthoudend afval zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Binnen 2 weken na oplevering ontvangt u een kopie van de eindcontrole en stortbewijs van het afgevoerd asbest.